Arbeidsrecht

Wordt u ontslagen of heeft u een geschil met uw werkgever? Dan is het verstandig om u goed juridisch te laten adviseren.

Lees verder →

Strafrecht

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.

Lees verder →

Insolventierecht

Wij kunnen u van dienst zijn als de aanvraag WSNP wordt afgewezen; de WSNP tussentijds wordt beëindigd of de schone lei wordt geweigerd.

Lees verder →

Militair Recht

Bijzondere deskundigheid en ervaring hebben wij op het gebied van het militair recht.

Lees verder →

Ambtenarenrecht

Als ambtenaar kunt u geconfronteerd worden met beslissingen van uw werkgever die ingrijpen in uw rechtspositie. In veel gevallen kunt u tegen die beslissingen in bezwaar en in beroep.

Lees verder →

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan kunt bezwaar maken en indien dit is afgewezen, beroep instellen bij de bestuursrechter.

Lees verder →

Verkeersrecht

Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoudt met Wegenverkeersrecht.

Lees verder →

Cybercrime

Computercriminaliteit (Cybercrime) is een verzamelterm voor strafbare feiten gepleegd op ICT-gebied. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij het onderzoek naar en aanpakken hiervan.

Lees verder →